Etkinlik Danışmanlığı Nedir?

Sektöre yeni giriş yapmış firmalar ile sektörde hali hazırda markası ile var olan firmaların gelecek hedefleri aynıdır: ‘Tek marka olarak sadık müşteriler elde etmek’. Tek marka olmak, alternatifsiz marka olmak, tek tercih olmak konuları kaliteli üretim yapan kurum ya da kuruluşların asli hedefleridir. Bu hedefler doğrultusunda kendi çaplarında çalışmalar yapsalar da kendilerine ait iletişim ajansım diyebilecekleri bütünsel iletişim sunan destek firmalara ihtiyaçları olacaktır. Bütünsel iletişimden kastedilen, kurumun hedef kitlesine yönelik her türlü olumlu haber ve gelişme ile karşılarına çıkmak ve düzenlenen çeşitli cazip organizasyon ve etkinlikle hedef kitleyi etkilemektir.

Hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu ve kurumdan talep ettiği öncelikler tespit edilerek bir iletişim planının oluşturulması ve kontrol altında yürütülmesi etkinlik danışmanlığı hizmetleri içerisindedir. Kurumun yola çıkarken mutlaka iletişim ekiplerinden destek alması ve markalaşma sürecinde kurum kimlik değerini yükseltici faaliyetler içeren iletişim planına harfiyen uyması gerekmektedir. Güçlü medya ilişkileri, iyi bir gündem takibi mantığı ile olaylara yaklaşan etkinlik danışmanları, geleneksel ve dijital mecralardaki yöntemlerden sıklıkla yararlanırlar.

İnternet ortamında sosyal paylaşım sitelerinin etkin kullanılması etkinlik danışmanlığı çalışanlarını harekete geçirmiş, bu mecraların optimum düzeyde kullanılarak çalışılan kurumun güncelliği koruma altına alınması hedeflenmiştir. İşletme içerisinde çalışan alt ve üst birim personel için zaman zaman yapılan takım çalışmaları, motivasyon etkinlikleri ve grup çalışması aktiviteleri ile kurumun çalışma veriminin artırılması hedeflenmektedir. Varsa kurumun bayileri, paydaşları ile olan ilişkilerini olumlu ve eğlenceli bir ortamda sağlamlaştırmak da yine organizasyon ekiplerinin başlıca görev tanımlaması arasındadır.

İnternette oluşan online itibar ile ilgili koruma ve geliştirme çalışmaları da kurumun iletişim ajansım diyerek kabul ettiği halkla ilişkiler ve gazeteci tabanlı ekiplerin oluşturacağı planlar çerçevesinde mümkün olmaktadır. Her kurum belirli zamanlarda düzenlenecek dikkat çekici kongre, fuar, sergi, konser organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri ve tüketici odaklı ilginç, yaratıcı ve cazip aktivitelerin yapılmasına ihtiyaç duyar ve bu organizasyonların profesyonel bir mantık çerçevesinde gerek konsepte uygun malzeme seçimi gerek hizmetli personel organize edilmesi, gerek davetlilerin kalacak yerlerinin hazırlanması ve kontrollü biçimde yürütülmesine olanak sağlayan yapıların planlanmasını ister. Bu ihtiyaç ve istekler iletişim ajanslarının toplam iletişim planları içerisinde yer almaktadır.