Yaratıcı Ekonomi Nedir?

Yaratıcı ekonomi Nedir?

‘Yaratıcı’ tanımı hem yeni hem de etkili bir kavramı ifade Selig Says Steroid Era Is Basically Over (Published 2010) oxy 50mg hong kong pharma start-up joins singapore technology agency in venture fund eder. Kreatif endüstrilerin üretimi ile ortaya çıkan ‘Yaratıcı ekonomi’ terimine ilk olarak 2000 yılında, Peter Coy bir makalesinde yer verdi. Coy makalesinde, dünya ekonomisinin endüstriyel bir ekonomiyle yönetilirken, en önemli gücün ‘fikirlerin büyüyen gücü’ olduğu bir ekonomiye yaklaşmakta olan dönüşümünü aktardı. John Howkins, 2001 tarihli The Creative Economy: How People Make Money from Ideas adlı kitabında, yaratıcı ekonomiyi, bireysel yetenek veya beceriye odaklanarak üretim, hizmetler, perakende ve eğlence sektörlerini canlandıran yeni bir düşünme ve gerçekleştirme yolu olarak tanımlayarak ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Yaratıcı ekonomi, fikri mülkiyetin üretimini ve kullanımını yönlendiren bireysel yaratıcılık yoluyla zenginlik ve istihdam yaratılmasıyla ayırt edilen çok çeşitli meslekleri içeren bir ekosistemdir.

Birleşik Krallık’ta bir inovasyon vakfı olan NESTA, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından incelenen yaratıcı endüstri kavramını genişleterek yaratıcı yeteneklerden yararlanan yaratıcı ekonomi kavramını geliştirdi.

Yaratıcı endüstrileri “kökeni bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenekten alan ve fikri mülkiyetin üretilmesi ve kullanılması yoluyla zenginlik ve istihdam yaratma potansiyeline sahip endüstriler” olarak tanımlanmıştır. Genellikle boş zamanımızı nasıl harcadığımızla bağlantılı olarak tüketicilere mal ve hizmetler sunar. Ayrıca, mücevher tasarımından yazılım koduna kadar diğer sektörler için, genellikle imalat ve diğer hizmet endüstrilerinin daha iyi mal ve hizmetlerin sağlanmasında kullanabileceği fikri mülkiyet biçiminde bir dizi ara girdi de kreatif ekonominin konuları arasındadır.

Yaratıcı ekonomi, birçok insanın yaratıcı işlerde çalıştığı gerçeğini yansıtır, yukarıdaki tanıma uyuyor, ancak yaratıcı endüstrilerin kendileri dışında hemen hemen tüm endüstrilerin yaratıcı çalışmalar için belirli bir düzeyde talebi vardır ve sektördeki işletmelerde istihdam edilen bazı yaratıcı uzmanlar vardır. Birçok yönden, bu yaratıcı roller, tipik olarak yaratıcı olmayan endüstriler üzerinde artan bir etki yaratıyor ve bu durum, üretimde tasarım düşüncesinden müşteri katılımına dayalı oyun tarzı ödül sistemlerinin geliştirilmesine kadar değişebilir. Bu nedenle yaratıcı ekonomi, yaratıcı endüstrilerde istihdam edilenlerin yanı sıra yaratıcı endüstriler dışındaki yaratıcı rollerde çalışanları da kapsayan büyük bir ekonomiyi ifade etmektedir.

Yaratıcı ekonomi, kültürel temsil ve sosyal uyum dahil olmak üzere önemli sosyal ve kültürel ihtiyaçlara hitap eder. Ayrıca son yıllarda ekonomik büyümeye katkı sağlayan ve önemi giderek artan bir sektör haline gelmiştir. Ancak şimdi, kişisel etkinlikler ve ilgi çekici yerler (örneğin sinemalar, tiyatrolar, konserler) Covid-19 nedeniyle daha düşük kapasitede çalışmaya veya tamamen kapanmaya zorlandığından ve birçok iş modelini destekleyen reklam bütçeleri kesildiğinden eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya kalmış durumdadır.

Yaratıcı ekonomi, büyük ve büyümeye devam eden bir ekonomidir.

“Yaratıcı ekonomi, hikayelerimizi anlatan ekonominin bir parçasıdır ve toplum olarak geride bıraktığımız yaratıcı çalışmalar, gelecek nesillerin bizi nasıl anladığını muhtemelen tanımlayacaktır.”

 

Kaynak: The Future of the Creative Economy A report by Deloitte